Tečaj za rolanje

POLETNI TEČAJ ROLANJA

Tečaj rolanja je namenjen učenju in izpopolnjevanju rolanja otrok od 4 leta dalje in mladine z uporabo sodobnih didaktičnih pripomočkov (poligoni, talne oznake, ostali rekviziti). Vadba poteka v manjših homogenih skupinah, prilagojena glede na starost in predznanje otrok in mladine, kar jim omogoča najhitrejše napredovanje.
Tečaj rolanja bo potekal 5 dni, po dve šolski uri (90min) in je primeren za otroke od 4. leta starosti dalje.

TERMIN: od 29.6. do 31.8.2020
URA: od 17.00 do 18.30 ure
LOKACIJA: v dogovoru
STAROST: od dopolnjenih 4 let dalje

Otrok potrebuje:
♥ rolerje,
♥ čelado,
♥ ščitnike za zapestja, kolena in komolce,
♥ plastenko vode.
 
ZAČETNIKI se bodo učili osnov rolanja:
- spoznavanje in pravilno nameščanje opreme,
- prilagajanje na opremo,
- padanje in vstajanje,
- prvi rolerski korak,
- zaustavljanje, 
- vožnja v drsalni tehniki,
- različni elementi: počepI, zavijanje, limonce, …
- elementarne igre
 
Otroci z ŽE OSVOJENIM osnovnim znanjem rolanja se bodo učili:
- utrjevanje: limonce, počepI, zavijanje, vožnja v drsalni tehniki, zaustavljanje
- vožnja vzvratno,
- skoki,
- igre ravnotežja (vožnja po eni nogi)
- elementarne igre,
- športne igre (nogomet, rokomet in hokej na rolerjih).

Vadba bo potekala preko elementarnih iger in različnih poligonov. Vsebina se prilagaja predznanju otrok. Otroci bodo razdeljeni v homogene skupine.

Cilji

Učenje osnov in zahtevnejših prvin rolanja, razvoj ravnotežja, prilagajanje na hitrost, seznanjanje s pravilno uporabo zaščitne opreme, seznanjanje z varnim načinom rolanja na različnih območjih, postaviti temelje za vrednotenje športa nasploh, spodbujati strpno in prijateljsko vedenje v skupini.
Vsak udeleženec ob koncu tečaja prejme priznanje.


KAJ VKLJUČUJE TEČAJ ROLANJA
- 5 dnevni tečaj rolanja
- strokovni pristop z vaditeljem rolanja
- učenje rolanja skozi igro
- deljenje otrok na homogene skupine in po predznanju
- skupine do 6 otrok / vaditelja (4 -7let), do 10 otrok od 7 let dalje
- ob zaključku tečaja - otrok prejme medaljo in diplomo, kjer je označeno
pridobljeno znanje udeleženca
- zaključek za starše, spretnosti poligon, pregled pridobljenega znanja
- fotografije preko e-maila

 Bi se nam radi pridružili na delavnici, pa niste prepričani, da bo vašemu otroku všeč?

PRIJAVITE SE
Obiščite nas na naših uricah v Ljubljani. Prvi obisk je septembra brezplačen. 
Zaradi lažje organizacije je potrebna predhodna prijava na delavnice, ki pa vas ne zavezuje, da bo vaš otrok delavnico obiskoval tudi v prihodnje.
V kolikor se odločite, da bo otrok delavnico obiskoval, se prvi obisk že šteje v mesečno naročnino.
Da bi vašemu otroku zagotovili še več izkušenj, lahko med letom prehaja iz ene delavnice k drugi. En mesec je lahko prisoten na plesno-gibalnih uricah, drug mesec pa recimo na jezikovnih ali raziskovalno naravoslovnih...


Podarite bon

CENIK
Za rojstni dan, božič, novo leto ali kakšno drugo posebno priložnost lahko podarite otroku bon za obisk delavnic v Centru Brihte v Ljubljani.


Želite, da pripeljemo delavnice tudi v vaš kraj? 

PIŠITE NAM